Steeds meer bijenplekken in Overijssel


OVERIJSSEL- Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat -helaas- niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet.
De bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren!
De oplossing lijkt voor de hand te liggen: “Gewoon, een ouderwets bloemrijk stukje aanleggen!”, aldus Poolman. De bijenbeweging roept daarom iedereen op tot de aanleg van deze bloemrijke stukjes, zogenaamde bijenplekken.

Dat kan in particuliere tuinen of op natuurterreinen, landgoederen en gemeentelijke gronden: eigenlijk overal waar voldoende ruimte is.
Overijssel maakt al volop gebruik van de middelen van de Bijenbeweging: er zijn al 18 bijenplekken aangelegd in Overijssel.

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland.
Meer weten over de Bijenbeweging? Kijk op www.bijenbewegingoverijssel.nl