vrijdag om 15.00 uur te gast BijZoZwols Swollwacht en VVD stellen vragen over overlast

Als je het moeilijk hebt, verdien je zorg en hulp. Maar draagvlak daarvoor ontstaat alleen als de buurt door initiatiefnemers vooraf- en tijdens vestiging wordt meegenomen

ZWOLLE – De fracties van Swollwacht en de VVD bereikt signalen van Zwollenaren dat men hen onprettig bejegent rondom opvanglocaties en/of zorgwoningen. Zij voelen zich onvoldoende serieus genomen door de organisaties die opvang aanbieden.

Onveilig gevoel

Inwoners ervaren dat initiatiefnemers hen daarin onvoldoende betrekken of merken geen optreden bij bijvoorbeeld agressieve bejegening tegen omwonenden. Dit is inclusief kinderen, bij openbare dronkenschap of het ontstaan van een onveilig gevoel. Het geldt soms bij bestaande opvanglocaties/zorgwoningen zoals het Leger des Heils aan de burgemeester Van Walsumlaan, Tactus aan de Pannekoekendijk, Holtenbroek in de Havezathe, de Aa-landen en Kamperpoort. Maar ook bij de (mogelijke) vestiging van opvanglocaties, zoals het initiatief Convident.

Draagvlak

Wie het moeilijk heeft, verdient zorg en hulp. Maar draagvlak daarvoor ontstaat alleen als de buurt door initiatiefnemers vooraf- en tijdens vestiging wordt meegenomen. Hier lijkt het nu te vaak aan te ontbreken, terwijl Zwolle via het protocol Welkom in mijn Wijk juist een methode heeft om dit te voorkomen. De vraag rijst of dit protocol nog voldoet aan dat doel en of het wel (voldoende) wordt gevolgd.

Dit brengt de fracties tot de volgende vragen:

1) Is het College bekend met de genoemde plekken in Zwolle waar (concentraties van) zorgwoningen/opvanglocaties zorgen voor overlast en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden? Op wat voor manier monitort het College dit?

2) Als het College hier niet mee bekend is, is zij dan bereid te onderzoeken en in beeld te brengen in welke mate sprake is van overlast rondom zorgwoningen in Zwolle? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan dit overzicht naar de Raad komen?

3) Als het College wel bekend is met deze overlast, hoe gaat zij hier dan mee om en is zij van mening dat organisaties achter deze opvanglocaties op adequate wijze omgaan met problematiek? Op welke manier communiceert het College hierover met de opvanglocaties en op welke manier monitort men hun handelswijze?

4) Is het College het met de fracties eens dat zij moeten bekijken of het protocol “Welkom in mijn Wijk” uit 2011 nog voldoende actueel en toereikend is? Zo nee, waarom niet?

5) Welke stappen is het College bereid te nemen tot het evalueren en eventueel aanpassen van het protocol “Welkom in mijn Wijk”, om daarmee gevoelens van onrust, onveiligheid en onbetrokkenheid bij de komst- en rondom zorgwoningen te voorkomen?