Swollwacht niet rouwig dat Convident geen doorgang vind in Zwolle

In Zwolle kiest men ervoor de criteria van de Deense methode op een aantal onderdelen los te laten

ZWOLLE – Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland bestaat. Voor Zwolle een primeur. Het project voorziet in een re-integratieproject – een woonproject, waar (ex-)gedetineerden met zeven studenten onder één dak wonen.

Het project is gebaseerd op ervaringen in Denemarken waar dit project succesvol is gebleken. In Zwolle kiest men ervoor de criteria van de Deense methode op een aantal onderdelen los te laten. En dat stuit op bezwaar van Swollwacht.

Gevolgd

Swollwacht volgt sinds 2018 het project Convident op de voet. Zij heeft van meet af aan vragen gesteld over dit project, ambtelijk zowel als formele artikel 45-vragen. Daarnaast heeft Swollwacht gesproken met diverse betrokkenen, waaronder omwonenden. Swollwacht heeft altijd gevraagd om een goede afstemming met betrokkenen, Tactus en omwonenden, zorgvuldigheid en het beter waarborgen van de veiligheid van de studenten met als doel het project Convident te laten landen in een succesvol geheel.

Steun, maar ook zorgen

De intentie van dit project heeft de steun van Swollwacht. De voorgenomen uitvoering van dit project baart Swollwacht zorgen. Want er is geen waarborg dat dit project, met loslating van de criteria die dit tot een succes maakt in Denemarken, in Zwolle op deze manier gaat slagen. Dit maakt het project kwetsbaar en een succesvolle uitvoering van dit project meer dan onzeker.

De locatie, direct gesitueerd bij Tactus Verslavingszorg versterkt deze kwetsbaarheid. De initiatiefnemers hebben tenslotte, naar het zich laat aanzien, geen rekening gehouden met het aflopen van de pilot die voorzag in de financiering van dit project.

Dit alles afwegende kan Swollwacht oprecht zeggen dat het onder de huidige voorwaarden van de initiatiefnemers niet rouwig is dat het project geen doorgang vind in Zwolle. luister ook as vrijdag 31 augustus dan is Gemeenteraadslid van Swollwacht Evelina Bijleveld te gast in het programma BijZoZwols van 15.00uur tot 16.00 uur.