Uitstel van betaling van belasting en huur voor ondernemers en organisaties

Ondernemers en organisaties worden hard getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, ook in Zwolle.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om hen uitstel van betaling van belastingen, huur of ander financiële verplichtingen aan de gemeente te verlenen. Dit geldt voor de periode tot 1 september 2020.

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen (onroerend goed, rioolheffing en afvalstoffenheffing) is in februari verstuurd. Ondernemers en organisatie die in nood komen kunnen uitstel van betaling aanvragen via de website van het GBLT. Ook ZZP-ers met een kantoor aan huis kunnen via het GBLT om uitstel vragen. Daarnaast wordt de precariobelasting voor horecaondernemers en de aanslagen voor marktgelden tot 1 september 2020 niet geïnd.

Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor de organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Als deze organisaties (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben, kunnen zij ook uitstel van betaling voor de huur/erfpacht aanvragen voor de periode tot 1 september aanstaande.

Dit kan worden aangevraagd via www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling