Verklaring Jeffrey Satoor de Rootas

Raadslid Jeffrey Satoor de Rootas heeft een fout gemaakt

ZWOLLE – Swollwacht raadslid Jeffrey de Satoor Rootas neemt afscheid van de raad in verband met een financiële kwestie. Hieronder zijn verklaring:

Met onmiddellijke ingang neem ik, Jeffrey Satoor de Rootas, lid van de fractie van Swollwacht, ontslag als raadslid van de gemeente Zwolle. Reden hiervoor is dat ik een fout heb gemaakt en daardoor het vertrouwen van mijn fractie ernstig heb geschaad.

Ik ben een mens en maak fouten, dat gebeurt overal.

Dat wil niet zeggen dat ik me hiermee wil vrijpleiten. Ik had gewoon beter moeten weten.

Sinds 2018 beheerde ik als penningmeester van de fractie de fractievergoeding, die bedoeld is voor zaken ter ondersteuning van de fractie. Enkele werkzaamheden voor die ondersteuning heb ik uitbesteed en uitbetaald aan mensen uit mijn eigen omgeving. Mensen die in financiële moeilijkheden zaten en soms zonder dat hier een dienst tegenover stond.

Het gaat daarbij om een totaalbedrag van circa 1200 euro. Dit bedrag heb ik reeds overgemaakt aan de fractie

Ik heb dit niet voor eigen gewin gedaan, maar het is niet correct en niet goed te praten. Ik neem hiervoor ook de volledige verantwoordelijkheid.

Ik kan niet goed verklaren hoe ik hiertoe gekomen ben, maar kan het helaas niet terugdraaien. Ik begrijp ten volle dat ik de partij hiermee groot onrecht heb aangedaan en leg daarom dan ook direct mijn raadslidmaatschap neer.

Ik wil mijn spijt betuigen en betreur het ten zeerste dat dit is gebeurd.

Vanuit deze plek wil ik oprecht mijn excuses aanbieden aan de fractie van Swollwacht, de voltallige gemeenteraad, B&W en de Griffie.

Jeffrey Satoor de Rootas