Voorzitter Regio Zwolle doet oproep Den Haag

Burgemeester Snijders riep Regio Zwolle op om de urgentie van een succesvolle regiodeal uit te dragen

ZWOLLE – Het drukbezochte Regio Zwolle Congres startte met een ludieke act van het zangkoor de Koorbazen. Een van de zangers bleek de voorzitter van Regio Zwolle te zijn.

Na de laatste tonen startte burgemeester Peter Snijders met zijn regiorede. Hij heette de negenhonderd ondernemers en bestuurders welkom en benadrukte het analytisch belang van de – op deze dag uitgebrachte – Regio Zwolle Monitor 2019. Regio Zwolle is na Utrecht en Eindhoven de grootste groeiregio. “We zien een groei van 3% en dat is hoog ten opzichte van het landelijk beeld en andere regio’s. Ook andere data zijn gunstig, maar we zijn er nog niet. We hebben het Rijk hard nodig om vanuit de versnelling waarin we nu zitten door te kunnen schakelen.”

Urgentie regiodeal

Daarom riep Snijders de hele zaal op om de urgentie van een succesvolle regiodeal uit te dragen. De regiodeal is het voorstel van Regio Zwolle aan het Rijk boordevol noodzakelijke plannen en projecten met een investeringspakket van bijna € 146,3 miljoen euro in vier jaar. Eind november is de regiodeal ingediend bij het Rijk en de lobby is in volle gang.

Peter Snijders: “Deze deal is broodnodig, om samen met Rijk én partners te kunnen investeren in de sociaaleconomische ontwikkelingen van Regio Zwolle. Dat doen we weloverwogen vanuit onze regionale opgaven zodat iederéén het effect van onze groei gaat ervaren: inwoners en ondernemers.” Een daverend applaus onderstreepte het belang hiervan onder de mom ‘laat je horen in Den Haag!

Vier jaar

In 2019 hebben alle deelnemende gemeenten ingestemd met de basisbijdrage voor de komende vier jaar. “Vanuit een financieel gezonde situatie gaan we in 2020 volop aan de slag met onze regionale agenda. Deze bestaat uit de opgaven Economie, Menselijk Kapitaal, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie. Dat doen we met alle aangesloten gemeenten en vier provincies in samenwerking met onderwijs en ondernemers. Dus met financiële bijdragen en inzet van menskracht.

Bijdragen van lokale en provinciale overheden werken bovendien als een versneller op de inzet en cofinanciering van overige partners’, aldus de Elburgse burgemeester Jan Nathan Rozendaal, portefeuillehouder Financiën van Regio Zwolle.

Topregio

Regio Zwolle is een economische topregio met een centrale en strategische ligging. De samenwerking is naast bestuurlijk vooral economisch van aard. Rozendal vervolgt: “Regio Zwolle wil de economische hoofdstructuur van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven completeren. Van driehoek naar vierkant. Deze begroting geeft inzicht met welke inzet we tot dat vierkant willen komen. Regio Zwolle bestaat in 2019 tien jaar en de regio heeft veel bereikt in afgelopen periode. We vormen een regio waar heel Nederland letterlijk niet omheen kan. Vanuit ons motto ‘gunnen, groeien en grensontkennend werken’ zien we telkens bevestigd dat Regio Zwolle een duidelijke infrastructuur voor groei kent.”

Lees meer