Vragen over biogascentra

Biogas centrale

ZWOLLE – De ROVA stopt in Zwolle met de productie van biogas. De fracties van D66 en ChristenUnie vragen zich af of men nu nog wel duurzaam gas kan produceren.

Daarom hebben de twee partijen vragen gesteld aan het college over de plannen van de Rova om te stoppen met de productie van biogas uit restafval.

Mogelijkheden

Dat de Rova stopt met de productie van biogas uit restafval, vinden D66 en ChristenUnie verrassend. Dit laten de partijen de wethouder in hun schriftelijke vragen weten. Volgens David Hof van D66 zou de ROVA juist alle mogelijkheden voor duurzame opwek moeten onderzoeken. “In dat licht is het des te opmerkelijker dat we de optie van biogas uit restafval op deze manier kwijtraken. We zijn dan ook benieuwd wat er met het restafval gaat gebeuren dat anders in de biogascentrale terechtkwam. Welke consequenties heeft het voor onze ambitie om juist meer groene energie op te wekken?”

De gemeente Zwolle is bezig met het opstellen van een zogeheten warmtegids waarin onder meer staat hoe men de stad op termijn aardgasvrij en energieneutraal kan maken. ChristenUnie-raadslid Ruben van de Belt: “Nu verwarmen we alle huizen nog met aardgas, maar daarin krijgen we steeds meer verscheidenheid. Duurzaam gas lijkt dé oplossing voor oude, moeilijk te isoleren, woningen met name in het centrum en Assendorp, maar ook het buitengebied. Dat staat ook in de Warmtegids. Nu we dat in de regio niet meer zelf maken zijn wij benieuwd wat dat betekent voor de Zwolse plannen op weg naar een duurzame warmtevoorziening.”

Vragen

David Hof en Ruben van de Belt stelden daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

· Wat gebeurt er vanaf de sluiting met de grondstoffen die tot voor kort in de biogascentrale verwerkt werden?

· Welke percentage van de totale energievraag van Zwolle werd geproduceerd door de productielocatie van de Rova en HVC?

· Heeft de sluiting van de biogascentrale gevolgen voor de warmtegids waar het college aan werkt?

· Wat voor scenario’s ziet het college voor duurzaam gas in deze regio, waterstof uitgezonderd, en welke invloed heeft de sluiting op deze scenario’s?

· Verwacht het college dat marktpartijen deze rol in de productie van groen gas gaan overnemen? Zo nee, hoe waardeert het college dat en is het bereid en acht het college het wenselijk om te zoeken naar een nieuwe exploitant?