WDODelta stelt watervisie vast voor de komende jaren

De Ontwerp Watervisie is grotendeels voor de corona-crisis tot stand gekomen

ZWOLLE – Het Algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de Ontwerp Watervisie unaniem vastgesteld. Dit gebeurde op 26 mei 2020. De visie heet “Meer dan water”.

De Ontwerp Watervisie is grotendeels voor de corona-crisis tot stand gekomen. Ondanks de onzekerheden van deze tijd heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Ontwerp Watervisie vast te stellen. Dit in de overtuiging dat het relevant is om te laten zien waar het waterschap voor staat. Tevens is het belangrijk om een koers uit te stippelen met de horizon op 2030. Ook juist nu in crisistijd.

Reageren op de watervisie

De Ontwerp Watervisie wordt naar alle partners en stakeholders van het waterschap gestuurd, om hen via een informele consultatieronde in de gelegenheid te stellen om te reageren. De watervisie laat zien waar het waterschap voor staat en wat men van hen mag verwachten als samenwerkingspartner bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij staat centraal hoe het waterschap samenwerkingspartner wil zijn in relatie tot de wettelijke taken en aanvullende ambities.

Watervisie in thema’s

De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en de omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar het waterschap in het jaar 2030 wil staan: wat voor waterschap willen we zijn en wat mag van ons worden verwacht?

Een doorvertaling van de visie naar het jaar 2030 voor de programma’s Maatschappij en Organisatie, Waterveiligheid, Watersystemen en Waterketen vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Daarin beschrijven ze hoe ze de visie in de praktijk willen brengen en wat dit betekent voor de uitvoering van de waterschapstaken. In hoofdstuk acht staat omschreven hoe ze samen met de partners aan de watervisie invulling willen geven.

De Ontwerp Watervisie is hier in te zien. https://www.wdodelta.nl/mgd/files/concept-ontwerp-watervisie_compressed.pdf Voor een eventuele reactie kan men gebruik maken van het online reactieformulier.