Zie de Mens, een theatercollage over SAMEN-redzaamheid

Het publiek bevindt zich op stoelen tussen de podia op ruime afstand van elkaar

ZWOLLE – SAMEN hebben ze het gered, een Corona-proof versie van de voorstelling Zie de Mens, de Wresinski Stichting!

Begin 2019 stond de voorstelling al in de grondverf maar uiteraard in een conventionele theateropstelling; een speelvloer met acteurs in een decor tegenover een publiek op de tribune. Vanaf maart  maakte de corona-crisis het repeteren onmogelijk  en spelen in de traditionele opstelling zou voorlopig geen doorgang kunnen vinden. 

Hervatten

In de maand juni was het veilig genoeg om de repetities te hervatten maar nu in een opstelling die men als corona-proof mag beschouwen. Ze vonden de ruimte in een grote fabriekshal in Zwolle. Ruimte om de nieuwe versie te creëren. In deze versie heeft elke acteur zijn eigen mini-podium met veel tussenruimte tot de andere podia. Het publiek bevindt zich op stoelen tussen de podia op ruime afstand van elkaar en van de podia zodat ze  voldoen aan de eisen die nodig zijn voor een veilige uitvoering. Deze opstelling draagt bij aan een bijzondere theaterervaring.

De voorstelling

Zie de Mens is een collage van poëtische  scènes en monologen omlijst door een variëteit aan muzikale sferen. De thema’s van de voorstelling worden tot leven gebracht door mensen die weten hoe het is om te leven in situaties die kwetsbaar maken. Door ons dus. Zie de mens is een zoektocht. Naar de zin en onzin van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid op eigen kracht en met eigen middelen. Bestaat dat? Moeten we dat willen? Iedereen zelfredzaam?

Zij worden ‘ervaringsdeskundigen’ genoemd. Dat klinkt mooi. Maar het is pas echt mooi als die deskundigheid in het licht wordt gezet. Daarom de theatervoorstelling Zie de mens.

Als de ambittie om de kloof tussen kwetsbaar en niet kwetsbaar te dichten plaatsmaakt voor de overtuiging dat het vooral de niet kwetsbaren zijn die van de kloof te lijden hebben…

        K.J. van Klaveren

Armoede is geen zaak van liefdadigheid. Armoede is een zaak van rechtvaardigheid.”

       Nelson Mandela

De voorstellingen zijn in Zwolle op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 september in het Wresinski Theater, Floresstraat 21 te Zwolle, van 20.00 uur tot en met 21.30 uur.