Zwolle tegen kinderarmoede

Zwolle tegen kinderarmoede

#CBS
“Fotografie: bsharp-media.nl”

ZWOLLE/ALGEMEEN- Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf vorig jaar al aan dat voor het eerst in vier jaar het aantal Nederlandse kinderen in armoede niet is gedaald. Eerder maakte het Sociaal Cultureel Planbureau al bekend dat 315.169 kinderen en jongeren tot 21 jaar opgroeien in armoede.
Dat is 1 op de 12 kinderen; gemiddeld twee in iedere klas; in Zwolle 2.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar. Het zijn kille cijfers die doen schrikken.

Zeker omdat door corona de kinderarmoede verder is gestegen en de verwachting is dat kinderarmoede dit najaar nog verder stijgt. Dan krijgen gezinnen te maken met schoolkosten en contributies voor sportclubs en verenigingen. In Zwolle laten we deze gezinnen niet zitten: we helpen kinderen voor een betere toekomst.

Een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies eind vorig jaar onder bijna 1.000 leerkrachten geeft inzicht in wat armoede met kinderen doet. Circa tweederde van de ondervraagde leerkrachten antwoordt dat zij één of meer leerlingen in hun groep hebben die in armoede opgroeien.
Leerkrachten zien armoede doordat gezinnen niet of zeer moeizaam kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Maar zichtbare gevolgen van armoede zijn ook onvoldoende geld voor bijvoorbeeld wifi, laptops en smartphones.

55% van de leerkrachten geeft aan dat het in armoede opgroeien van leerlingen een negatieve invloed heeft op de leerprestaties. Met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling zegt 76% van de leerkrachten dat armoede een negatieve invloed heeft. Hierbij stelt 59% dat het in armoede opgroeien enige negatieve invloed heeft en 17% dat het veel negatieve invloed heeft.

Het zijn cijfers die laten zien dat nog steeds geldt dat wie voor dubbeltje geboren is, niet snel een kwartje wordt. Armoede creëert achterstand en isolement. Kinderen worden weerloos slachtoffer, waardoor armoede van generatie op generatie overgaat.
Gemeente Zwolle maakt werk van kinderarmoede.
www.swtzwolle.nl/professionals/scholen.
U kunt ook gebruikmaken van een handige signalenkaart (https://www.signalenkaartarmoede.nl/), waarin bijvoorbeeld voor Zwolle 56 oplossingen bij armoede zijn genoemd.