Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland schrijft een brief.

#Veiligheidsrgio IJsselland

Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland schrijft verantwoording aan gemeenteraad:tevreden, maar ook met gemengde gevoelens.
In een verantwoordingsbrief aan de raden van de gemeenten die deel uitmaken van Veiligheidsregio IJsselland heeft voorzitter Peter Snijders teruggeblikt op de afgelopen maanden waarin de crisisorganisatie actief was.

Normaliter schrijft de Wet Veiligheidsregio’s voor dat deze verantwoording aan het einde van de crisis afgelegd wordt, maar Snijders heeft er voor gekozen om, met het zomerreces voor de deur, de raden tussentijds te informeren. In de verantwoording blikt de voorzitter terug op de keuzes die gemaakt zijn.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de start van de crisis, de bestrijding van de ziekte, de communicatie, het toepassen van noodverordeningen en het denken over scenario’s die helpen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Het document laat zien dat de crisisorganisatie in een mum van tijd van 0 naar 100 is gegaan, en sindsdien continu in hoge snelheid heeft geopereerd, waarbij zij mee bewogen met de actuele gebeurtenissen.
Voorzitter Peter Snijders is erg tevreden met het werk dat in de afgelopen tijd verzet is, maar heeft gemengde gevoelens.