Personeelstekorten in industrie

De cijfers over werkloosheid zijn bekend

ZWOLLE – In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord nemen de WW-uitkeringen in juni verder af. Bijna een vijfde van de werkgevers in de industrie ervaart personeelstekorten. Ondanks de inzet van technologie blijft vaktechnische kennis nodig. Dit blijkt uit de Factsheet Industrie die UWV vandaag publiceert.

WW-uitkeringen in Regio Zwolle dalen sterker dan landelijk

Eind juni 2019 verstrekte UWV 6.641 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 5,0% (-350 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke daling van 3,2%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 18,4%, oftewel 1.499 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-15,7%).

Personeelstekorten in de industrie

De afgelopen jaren was het moeilijker om personeel te vinden in de industrie. In het tweede kwartaal van 2019 ondervond bijna 20% van de werkgevers belemmeringen door personeelstekorten. De tekorten doen zich in Overijssel en Gelderland Noord voor in verschillende beroepen en op verschillende niveaus. Dit geldt bijvoorbeeld voor CNC-verspaners, monteurs industriële machines en installaties, elektriciens en operators proces- en voedingsindustrie.

De industrie is een belangrijke sector in Overijssel en Gelderland Noord. Het is na zorg en welzijn de sector met de meeste banen. Naar verwachting neemt het aantal banen in 2019 verder toe en stagneert de groei in 2020. Door de gunstige economie en de daarmee gepaarde groei van de werkgelegenheid, daalde de afgelopen jaren het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanuit technische beroepen in de industrie gestaag (zie de afbeelding hierna).

Vakmensen

Hoewel het werk in de industrie verandert door robotisering, blijft er behoefte aan vakmensen die technische basiskennis en vakvaardigheden bezitten. Er worden echter ook andere competenties gevraagd. Zo is er in toenemende mate ICT-kennis en kennis van elektronica en sensoren nodig. Tegelijkertijd zorgt robotisering ervoor dat het werk fysiek minder zwaar wordt en er minder handelingen nodig zijn. Ook is nachtwerk minder vaak noodzakelijk.

UWV publiceert vandaag de Factsheet Industrie. Deze beschrijft vraag, aanbod, kansen en tekorten in de sector.

In de arbeidsmarktregio’s lopen verschillenden verschillende initiatieven om de tekorten in de industrie het hoofd te bieden.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u hier. (werk.nl/arbeidsmarktinformatie)