Tijdelijke afsluiting Marsweg

Bron: prorail.nl

ZWOLLE- De onderdoorgang bij de Marsweg gaat tijdelijk dicht voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Tot eind oktober is de onderdoorgang niet te gebruiken door fietsers.
En van 13 september tot 7 oktober is de onderdoorgang ook gesloten voor autoverkeer.


Het spoorviaduct over de Marsweg wordt verbreed vanwege de uitbreiding van de sporen tussen Zwolle en Herfte van twee naar vier. Vanwege de verdubbeling van de sporen, is ook uitbreiding nodig van de tussenliggende bruggen en spoorviaducten die kruisen met autowegen en fietspaden.
Eén van die spoorviaducten is het viaduct over de Marsweg. Hier komen twee nieuwe viaducten aan de zuidkant van het bestaande spoorviaduct: een spoorviaduct en een fietsviaduct. Hiervoor moet eerst het bestaande fietsviaduct aan de zuidzijde gesloopt worden.


Vanaf 26 augustus is één van de twee fietspaden dicht vanwege werkzaamheden. Het fietspad aan de kant van de sportvelden blijft open voor fietsverkeer in beide richtingen.

Voor de werkzaamheden bij de Marsweg waren twee varianten mogelijk: een langere periode één rijrichting afsluiten en een kortere periode de weg volledig afsluiten. Om eenduidigheid te creëren, de veiligheid van de omgeving en de wegwerkers te waarborgen en de periode van hinder beperkt te houden, is het besluit genomen om de Marsweg voor een periode van ongeveer drie weken af te sluiten voor autoverkeer en twee maanden voor fietsers.


In november 2019 en in het voorjaar 2020 wordt de Marsweg nog tweemaal een weekend afgesloten.
informatie via https://www.prorail.nl/