Verdubbeling budget educatie

Het waterschap ontwikkelt lesmateriaal voor het primaire onderwijs

ZWOLLE – Water Natuurlijk is blij met de geactualiseerde ‘kadernota educatie’. Ed Piek heeft dat laten weten tijdens de bestuursvergadering van 28 januari door akkoord te gaan met een verdubbeling van het huidige budget (€50.000,-) in 2021. Hiermee is invulling gegeven aan een afspraak uit het coalitieakkoord meer in educatie te investeren.

Primair onderwijs

De investering wordt onder andere ingezet om lesmateriaal voor het primaire onderwijs te ontwikkelen.  Een mooie doelgroep waarmee je ook indirect de ouders en grootouders bereikt. “Een prima keuze die zich ongetwijfeld terug zal verdienen” vindt Piek.

Naast medewerkers krijgen straks ook bestuursleden de mogelijkheid om voorlichting op de basisscholen te verzorgen. Een fantastische kans om de gedeelde passie voor water over te brengen op de jeugd en daarmee meer ‘waterbewuste’ jongeren te kweken. Het aantal personen dat een gastles of excursie van het waterschap heeft gehad is in 2018 opgelopen tot ruim 6500 personen.