Gemeenteraad over Omgevingsvisie 2030

ZWOLLE – Voor het eerst na het zomerreces was de gemeenteraad weer bij elkaar in vergadering.…

Gemeenteraad houdt een informatieronde over Omgevingsvisie Zwolle

ZWOLLE – Maandag 24 augustus start het politieke seizoen in Zwolle weer. De gemeenteraad vergadert dan…

RTVFocus nog niet zeker nieuwe lokale omroep Zwolle

ZWOLLE – Vandaag heeft het Commissariaat voor de Media laten weten Stichting RTV Focus Zwolle te…

Laatste Gemeenteraadsvergadering van dit seizoen

ZWOLLE – Maandagavond 29 juni was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er stonden 23…

Algemene beschouwingen Gemeenteraad Zwolle

ZWOLLE – Op vrijdag 26 juni heeft de gemeenteraad de gehele dag vergaderd over de jaarstukken…

Gemeenteraad neemt besluit over o.a. extra geld dat nodig is voor niet langer uit te stellen projecten

ZWOLLE – Bekijk de agenda van maandag 29 juni 2020 op www.zwolle.nl. Dit is de laatste…

Gemeenteraad praat over financiële situatie en impact coronacrisis

ZWOLLE – De gemeenteraad last een extra vergadering in om te praten over de impact van…

Gemeenteraad besluitvormingsronde 15 juni 2020

ZWOLLE – De gemeenteraad was weer digitaal bijeen op maandagavond 15 juni vanaf 19.30 uur. Zij…

Corona Zomervakantie-plan

ZWOLLE – De ChristenUnie diende op maandagavond 15 juni 2020 de volgende motie in: Zij overwegen…

Gemeenteraad over Sociaal Domein

ZWOLLE – Maandagavond 22 juni vergadert de gemeenteraad in een debatronde over de hervormingsagenda van het…