Help, de kerk is leeg!

ZWOLLE – De komende jaren sluiten naar verwachting ruim 1000 kerken in Nederland hun deuren. Eigenlijk…

Advies Kerken Zwolle over Sociaal Domein

ZWOLLE – De kerken van Zwolle zijn geen formeel adviesorgaan van de gemeente, toch komen ze…

Kerken willen geen speelbal worden

ZWOLLE – De kerken van Zwolle bespreken op 28 november in het Dominicanenklooster de Hervormingsnota van…

Samenwerken organisaties

ZWOLLE – In het voorjaar hebben organisaties in Zwolle samen nagedacht over het samenspel in de…