Hoe inwoners meer invloed op provinciaal beleid moeten krijgen

ZWOLLE – Fractievoorzitter Wybren Bakker van D66 Overijssel wil het voor inwoners mogelijk maken om wijzigingen…

Extra groene daken in Zwolle en Deventer

ZWOLLE – Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt sinds enkele jaren klimaatsubsidie. Dit voor inwoners die maatregelen…

Steunaanvragen Zwolse cultuurinstellingen toegekend

ZWOLLE – De Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis krijgen financiële hulp van het Rijk,…

Grote gevolgen intrekken concessie Keolis

ZWOLLE – Keolis vraagt de provinciebesturen van Overijssel, Gelderland en Flevoland om het besluit te heroverwegen…

PvdA wil gratis mondkapjes voor scholieren arme gezinnen

ZWOLLE – De provincie Overijssel moet mondkapjes beschikbaar maken voor schoolgaande jeugd uit armlastige gezinnen. Dat…

Op de bres voor streekeigen landschap

ZWOLLE – Op donderdag 4 juni hebben Eibert Jongsma namens Landschap Overijssel en Nico Versteeg namens…

Versnelde aanpak van Binnensteden & Retail in Overijssel

ZWOLLE – Het Retail Platform Overijssel stuurt een brief aan de Provinciale Staten over de gevolgen…

Meer waardering voor toezicht buitengebied

ZWOLLE – Natuur- en terrein beherende organisaties in Overijssel staan onder grote druk. De fractie van…

PvdA wil compensatie voor omwonenden van energieparken

ZWOLLE – De overheid moet omwonenden van energieparken compenseren voor de ingreep in hun leefomgeving. Dat…

Provincie Overijssel ondertekent Schone Lucht Akkoord met Rijk

ZWOLLE – De provincie gaat samenwerken aan schone lucht, leidend tot een gezondere leefomgeving. Gedeputeerde Tijs…