Digi-check waterschap vanuit de ruimte

ZWOLLE – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van…

Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

ZWOLLE – Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig…

Grondeigenaren vestigen aandacht op niet betreden Maatgraven, Berkumer kolk en naastliggende dijk

ZWOLLE – Maatgraven, Berkumer kolk en de naastliggende dijk zijn sluipenderwijs steeds meer uitloopgebied voor recreanten.…

Waterschap inspecteert dijken

#WDODELTA OVERIJSSEL- Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start donderdag 1 oktober met de zogeheten dijkschouw.Dit om…

Rode Kruis gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta helpen bij hoog buitenwater en watertekort

ZWOLLE – Bij dreigende of daadwerkelijke noodsituaties kan voortaan het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis, Ready2Help,…

WDODelta richt kompas voor water op 2030

ZWOLLE – Het Algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft besloten hoe het waterschap…

Nieuwe verordening kostentoedeling Waterschap Drents Overijsselse Delta

ZWOLLE – Sinds de start van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 1 januari 2016 past men…

Dertig kilometer Vechtdijk tussen Zwolle en Dalfsen moeten worden versterkt

ZWOLLE – Maar liefst dertig kilometer Vechtdijk tussen Zwolle en Dalfsen moet men versterken. De komende…

Waterschappers omarmen thuiswerken

ZWOLLE – Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben er behoefte aan om elkaar weer…

Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

ZWOLLE – Dinsdag 25 augustus, is Dirk-Siert Schoonman (52) geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents…